Veitsikuoritut perunat Kvalitets
potatisprodukter
Perunapelto Ekologiskt
och säkert val
Perunatuotteiden kuljetus Pålitlig leverans
och ansvarsfull produktion

Öströmin
Perunatuote Oy Ab

Öströmin Perunatuote är ett familjeföretag i livsmedelsbranschen i Kristinestad som producerar förädlade produkter av matpotatis. Företagets huvudprodukter utgörs av knivskalad potatis som lämpar sig för olika slags ändamål samt förkokta potatisprodukter. De färdiga produkterna levereras till centralkooperativ, industrin samt grossister.
Pro­duk­ter­nas hö­ga kva­li­tet, hög le­ve­rans­sä­ker­het och en fört­ro­lig av­tals­part. Det här är Öströ­min Pe­ru­na­tuo­te kän­da för.
Öströmin Perunatuotteen laatuleima
Laadukkaat perunatuotteet

Kvalitet

Öströmin Perunatuote har vuxit kraftigt under hela 2000-talet och är i dag ett av marknadens ledande företag inom potatisbranschen. Tillväxten baserar sig på produkternas och verksamhetens kvalitet som alltid har utgjort hörnstenarna i all verksamhet.

För närvarande sysselsätter företaget 20 ordinarie anställda, 50 avtalsodlare samt flera underleverantörsföretag.

Öström Perunatuote tuotanto

Ansvar

Vi bär ansvar för en balanserad miljö genom att utveckla våra processer mot allt energieffektivare lösningar. Vårt mål är att miljöaspekten ska utgöra en grundfaktor redan under verksamhetens planeringsskede.

En utvecklande partner

För att uppnå våra mål deltar vi i utvecklandet av hela produktens leveranskedja på ett synligt sätt. Slutproduktens kvalitet påverkas väsentligt av potatisens livscykel: odlingen av råvaran, leveransen till fabriken, förädlingen av produkten och transporten av slutprodukten till kunden.
Öströmin Perunatuote perheyritys
Hyvät ja maistuvat perunatuotteet

Bra och välsmakande potatisprodukter

Vi utvecklar våra produkter kontinuerligt för att hitta mer lättanvända och smakfulla produkter till våra kunder. Produktutvecklingen utgår alltid ifrån kundens behov.

28 miljoner kilo råvaror per år

Öströmin Perunatuote har vuxit kraftigt under hela

Totalt hanterar Öströmin Perunatuote 28 miljoner kilo råvaror per år som utgörs av matpotatis.

Öströmin Perunatuote har vuxit kraftigt under hela 2000-talet och är i dag ett av marknadens ledande företag inom potatisbranschen. Tillväxten baserar sig på produkternas och verksamhetens kvalitet som alltid har utgjort hörnstenarna i all verksamhet.

För närvarande sysselsätter företaget 40 ordinarie anställda, 45 avtalsodlare samt flera underleverantörsföretag.

Ingrediens

Förädling

Anpassning

Leverans

Vi tillhandahåller högkvalitativa produkter året runt