Öström Perunatuote tuotteet

Företagets produkter

Produkterna som Öströmin Perunatuote tillverkar består av två sektorer: skalad potatis och högre förädlad förkokt potatis. I båda grupperna finns produkter för olika slags behov.
Veitsikuoritut perunat

Skalad potatis

Vi le­ve­re­rar ska­lad po­ta­tis färg­ko­dad ef­ter bruk­sän­damål till Ho­ReCa-sek­torn. Vi ge­nomför sort­tes­ter på rå­va­ror­na och sä­krar att vår po­ta­tis läm­par sig för bruk­sän­damå­let. Ho­ReCa-pro­duk­ter­na är för­pac­ka­de i på­sar på 10 kg (in­nehål­ler kon­ser­ve­rings­me­del) och på 5 kg (kon­ser­ve­ra­de i vat­ten).

Vår an­dra sto­ra kundgrupp är in­dustrin och vi sk­räd­dar­syr vå­ra pro­duk­ter till var­je ens­kild kund. En pro­dukt kan sk­räd­dar­sys med hjälp av bruk­sän­damål, kon­ser­ve­rings­sätt och för­pack­ningss­tor­lek.

Veitsikuoritut perunat
Esikeitetyt perunat

Förkokt potatis

Våra förkokta produkter är vidareförädlade och färdigskurna potatisprodukter som huvudsakligen förpackas i påsar på 10 kg. Förpackningarna innehåller inte konserveringsmedel utan produkterna är verkligen färska och fulla med smak. Produkterna lämpar sig utmärkt för användning inom industrin och i storkök då det behövs stora partier. Våra förkokta produkter består av skivad, tärnad och strimlad potatis i olika storlekar, allt efter våra kunders önskemål.

Esikeitetyt perunat

Produktion

Öströmin Perunatuote är ett familjeföretag som startade sin verksamhet 1991 med tillverkning av potatiskroketter. Företaget började tillverka den nuvarande huvudprodukten, dvs. skalad potatis, i mitten av 1990-talet, då man beslöt sig för sluta tillverka potatiskroketter. 1998 ändrades företagets bolagsform till aktiebolag, och här började även företagets starka tillväxt. I slutet av 2008 började man även tillverka vidareförädlade, färdigskurna och förkokta produkter.
Perunatuotteiden jalostus ja pakkaus

Vi tillhandahåller högkvalitativa produkter året runt